• Najvýznamnejší spolok Slovákov v Amerike na začiatku 20. storočia sa nazýval:
  • Slovenská liga vznikla v meste:
  • Clevelandská dohoda bola prijatá v:
  • Clevelandská dohoda žiadala predovšetkým:
  • Cleveladnskú dohodu prijali spoločne:
  • Clevelandská dohoda bola prijatá v meste:
  • Clevelandskú dohodu neskôr nahradila a doplnila:
  • Pittsburská dohoda bola prijatá v roku:
  • Text Pittsburskej dohody sformuloval:
  • Prvá Československá republika vznikla: