• Rakúsko-uhorské vyrovnanie sa udialo v roku:
  • FEMKE bol predovšetkým spolok:
  • V roku 1895 sa stretli predstavitelia nemaďarských národov na kongrese v :
  • Na konci 19. storočia bola najvýznamnejšou politickou predstaviteľkou Slovákov:
  • Osobnosťou Novej školy bol:
  • Predstavitelia Čechov a Slovákov sa pravidelne stretávali v:
  • Milan Hodža bol predstaviteľom:
  • Inšpirátorom belvedérskej politiky bol:
  • Černovská tragédia sa udiala v roku:
  • Ferdiša Jurigu radíme k: