• Prvá svetová vojna vypukla v roku:
  • Prvá svetová vojna skončila v roku:
  • Atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda sa uskutočnil v:
  • Do armády Rakúsko-Uhorska nastúpilo cca:
  • Prvé boje v zastúpení Slovákov sa odohrali pri:
  • Boje na Slovensku sa odohrali len:
  • Počas 1. svetovej vojny poklesla životná úroveň na Slovensku o:
  • Jedna z najväčších vzbúr počas vojny sa odohrala v:
  • O vojenskom hospodárstve neplatí tvrdenie:
  • O vojenskom hospodárstve neplatí tvrdenie: