• Cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo televízii nazývame:
  • Organizovanú výmenu názorov na určitú tému nazývame:
  • Pohľadnica by mala byť:
  • Medzi pravidlá úspešnej diskusie nepatrí:
  • Cieľom diskusie je:
  • Správa: 
  • SMS správa je:
  • Príjemca listu či pohľadnice sa nazýva:
  • Slohový útvar, ktorý stručne a výstižne informuje o budúcej udalosti, nazývame:
  • Správa nás informuje o: