• Kedy a kto prvý zistil, že Slnko je väčšie ako Zem?
  • Čo tvorí slnečnú sústavu?
  • Prečo majú planéty Merkur, Venuša, Zem a Mars iné zloženie ako má Jupiter, Saturn, Urán a Neptún?
  • Ktorá planéta sa ťažko pozoruje, lebo je vždy veľmi blízko Slnka?
  • Ktorá planéta je zornička, alebo večernica?
  • Prečo je Mars červená planéta?
  • Ktoré planéty pravdepodobne nemajú pevný povrch?
  • Ktoré planéty majú v atmosféra veľa metánu a preto sú modré?
  • Prečo majú kométy chvost len vtedy, keď sa priblížia k Slnku?
  • Čo je to meteor?