• Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?
  • Ktorá z možností obsahuje slabikotvornú spoluhlásku?