• Čo je to magnetka?
  • Čím by ste zistili prítomnosť magnetického poľa?
  • Vykonávame Oerstedov pokus. Čo sa stane, keď zapneme elektrický prúd v obvode?
  • Vykonávame Oerstedov pokus. Čo sa stane, keď vymeníme póly zdroja?
  • Čo je to cievka?
  • Kedy sa cievka stane magnetom?
  • Kde je magnetické pole cievky najsilnejšie?
  • Ako vieme znázorniť magnetické pole cievky?
  • Aký tvar majú magnetické indukčné čiary v okolí cievky?
  • Čo určujeme pravidlom pravej ruky?