• V ktorej z možností je uvedená skratka?
  • V ktorej z možností je uvedená skratka?
  • V ktorej z možností je uvedená značka?
  • V ktorej z možností je uvedená značka?
  • V ktorej z možností je uvedené skratkové slovo?
  • V ktorej z možností je uvedené skratkové slovo?
  • V ktorej z možností je uvedené iniciálové slovo?
  • V ktorej z možností sa nenachádza iniciálové slovo?
  • V ktorej z možností sa nenachádza skratkové slovo?
  • V ktorej z možností sa nachádza iniciálové slovo?