• Skratkové a iniciálové slová vznikajú:
  • Ktorá z možností obsahuje iniciálové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje iniciálové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje iniciálové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje iniciálové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje skratkové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje skratkové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje skratkové slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje len skratkové slová?
  • Ktorá z možností obsahuje len iniciálové slová?