• Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru dievča?
  • Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru mesto?
  • Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru vysvedčenie?
  • Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru srdce?
  • Podstatné meno auto sa skloňuje podľa vzoru?
  • Podstatné meno úskalie sa skloňuje podľa vzoru?
  • Podstatné meno leto sa skloňuje podľa vzoru?
  • Podstatné meno zvonenie sa skloňuje podľa vzoru?
  • Podstatné meno kakao sa skloňuje podľa vzoru?
  • Podstatné meno prasa sa skloňuje podľa vzoru?