• Podstatné meno pani:
  • Ktorá veta je napísaná správne?
  • Podstatné meno pani sa neskloňuje, ak:
  • V ktorej vete sa nebude podstatné meno pani skloňovať?
  • Podstatné meno pani má v genitíve množného čísla tvar:
  • Podstatné meno pani sa skloňuje, ak:
  • Podstatné meno pani má v datíve jednotného čísla tvar:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatri?
  • Ktorá možnosť nie je správne napísaná?
  • V ktorej vete je podstatné meno pani správne vyskloňované?