• V ruštine sa neskloňujú priezviská zakončené na
  • Zemepisné názvy Бакý, Тóкио patria do skloňovania
  • Preložte slovo сéмя
  • Preložte slovo тéмя
  • Preložte slovo знáмя
  • Preložte slovo dvaja ľudia
  • Preložte slovo päť rokov
  • Preložte slovo Puškinovi
  • Preložte slovо кóфе
  • Preložte skratku ООН