• Jadro jednočlennej vety sa nazýva:
  • Jednočlenné vety delíme na:
  • Ktorá veta patrí medzi jednočlenné vety?
  • Jednočlenná veta je veta, ktorá:
  • Veta LEKÁREŇ je:
  • Pocity ľudí vyjadruje jednočlenná veta:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Ktorá z viet patrí medzi jednočlenné vety?
  • Veta JE DUSNO. - patrí medzi vety:
  • Jav v prírode vyjadruje jednočlenná veta: