• Podmet a prísudok tvoria spolu:
  • Veta PIESOK SA SYPAL NA ZEM je:
  • V ktorej vete sa nachádza nevyjadrený podmet?
  • Veta, ktorá obsahuje len prisudzovací sklad, sa nazýva:
  • V ktorej vete sa nachádza viacnásobný vetný člen?
  • Medzi holé vety nepatrí veta:
  • Viacnásobný vetný člen tvoria:
  • Veta, ktorá okrem podmetu a prísudku obsahuje aj iné vetné členy, sa nazýva:
  • V ktorej vete sa nachádza slovesno-menný prísudok?
  • Medzi rozvité vety nepatrí veta: