• Stoicizmus pochádza z
  • Čo vyzdvihuje epikureizmus?
  • Podľa Epikureja
  • Stoický pokoj sa nazýva aj
  • Ktorý filozof je stoikom?
  • Podľa Zenóna z Kýtia
  • Podľa stoikov je slobodný len ten človek, ktorý
  • Kedy žil Epikurej zo Samu?
  • Ktorý prúd pochybuje o správnosti a hodnovernosti ľudského poznania?
  • Marcus Aurélius napísal dielo