• Kde sa v periodickej tabuľke nachádza síra?
  • Ako sa nazýva najznámejší minerál obsahujúci síru?
  • Kde sa vyskytuje voľná síra (nezlúčená s inými prvkami)?
  • Ktoré tvrdenie o síre je pravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o síre je nepravdivé?
  • Kde sa síra nepoužíva?
  • Ktoré tvrdenie o sulfáne je pravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o oxide siričitom je nepravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o oxide sírovom je pravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o kyseline sírovej je nepravdivé?