• Mestá Jericho, Babylon, Eridu vznikli približne pred:
  • Najstarším slovenským mestom je:
  • Ľudia si stavali trvalejšie príbytky v období:
  • Najväčší rozmach miest vznikol v období:
  • Storočím urbanizácie nazývame:
  • Prvé sídla vznikli v dobe:
  • Medzi sídla patria:
  • Sústreďovanie obyvateľov v mestách a s tým súvisiaci rozvoj výstavby nazývame:
  • Mestské výsady, ktoré boli udeľované mestám, sa inak nazývajú:
  • Medzi najstaršie mestá, ktoré vznikli pred 5 000 rokmi, nepatrí mesto: