• Ktorá z možností sa netýka Nórska?
  • Nórsko nehraničí s:
  • Nórsko je svetovou veľmocou:
  • Hlavným mestom Nórska je:
  • Medzi nórske mestá nepatrí:
  • Brehy Nórska obmýva:
  • Nórsko leží na:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Fjordy sú:
  • Polárny deň nastáva, keď: