• Ktorá z možností sa netýka Islandu?
  • Island obmýva:
  • Island je formovaný činnosťou:
  • Hlavným mestom Islandu je:
  • Na Islande sa nachádza najviac:
  • Najvýznamnejším hospodárskym odvetvím Islandu je:
  • Najlepšie podmienky pre život ľudí sú vytvorené:
  • Pre podnebie pobrežných oblastí Islandu je charakteristické:
  • Najznámejšou aktívnou islandskou sopkou je:
  • Island je: