• Juhozápadné brehy Fínska obmýva:
  • Hlavným mestom Fínska je mesto:
  • Ktorá z možností sa netýka Fínska?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Fínsko vyrába mobilné telefóny značky:
  • Na severe Fínska žijú:
  • Fínsko na východe hraničí s:
  • Medzi fínske mestá nepatrí mesto:,
  • Fínsko je označované ako krajina:
  • Pre povrch Fínska je typické: