• Akú funkciu neplní semeno?
  • Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
  • Čo je osemenie?
  • Akú funkciu plnia klíčne listy?
  • Čo patrí medzi nahosemenné rastliny?
  • Čo patrí medzi krytosemenné rastliny?
  • Ktorá rastlina nepatrí medzi dvojklíčnolisté rastliny?
  • Ktorá rastlina nepatrí medzi jednklíčnolisté rastliny?
  • Aká je optimálna teplota klíčenia semien?
  • Čo nepatrí medzi podmienky klíčenia rastlín?