• Ako sa po nemecky povie \"vyučovanie\"?
  • Čo znamená \"erzählen\"?
  • Ako sa po nemecky povie \"výlet\"?
  • Čo znamená \"der Vampir\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"dauern\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"strojárstvo\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"baníctvo\"?
  • Čo znamená v slovenčine \"ein bisschen\"
  • Ako do slovenčiny preložím \"fleißig\"
  • Ako sa v nemčine povie \"obraz\"