• Prvý stupeň schopnosti nazývame
  • Génius bez vlastnej vôle zažíva vrchol svojej geniality v
  • Verbálne schopnosti sa týkajú
  • Psychomotorické schopnosti má človek, ktorý
  • Čo po slovensky znamená latinské slovo \"creo\" ?
  • Tretí stupeň schopnosti nazývame
  • Dôležitý atribút tvorivosti je
  • Číselná pamäť sa zvykne nazývať aj
  • Vyvinutú schopnosť predstavivosti v priestore a čase nazývame
  • Génius, ktorý svoju schopnosť získa učením a vytrvalou činnosťou sa nazýva