• Správne prelož: ... (Volám sa) Marco.
  • ... (Odkiaľ si)? Sono di Milano.
  • Ciao. Io sono Paolo. ... (Rád ťa spoznávam).
  • Francesca come stai? ... (Ujde to). E tu?
  • Io sono Alessio. E Lei signora, ... (ako sa voláte)?
  • Io sono ancora giovane. Ho 18 anni. E tu? ... (Koľko máš rokov)?
  • Pozdrav Buon pomeriggio sa používa len zriedka, lebo je nahradený pozdravom:
  • ... (Čo hovoríš na to, že) domani usciamo tutti e tre insieme?
  • Ktorý pozdrav sa používa v rodine alebo medzi kamarátmi aj keď prichádzame aj keď odchádzame.
  • Ciao Simone, ... (predstavím ti) mia cugina.