• Rusko-japonská vojna sa odohrala v rokoch:
  • V rusko-japonskej vojne sa bojovalo najmä o oblasť:
  • Počas rusko-japonskej vojny bol panovníkom v Rusku:
  • Rusko-japonská vojna sa začala:
  • Diplomatickým spojencom Japonska po začatí rusko-japonskej vojny bola:
  • O rusko-japonskej vojne neplatí tvrdenie:
  • O rusko-japonskej vojne neplatí tvrdenie:
  • O Rusku po skončení vojny platí tvrdenie:
  • Do mierových rokovaní po rusko-japonskej vojne sa zapojila krajina:
  • Prestíž Japonska po rusko-japonskej vojne trvala ža do: