• Žily, ktoré sú vyplnené rudnými minerálmi, nazývame:
  • Rudné minerály sú minerály, ktoré obsahujú:
  • Medzi kovy, ktoré sa nachádzajú v rudných mineráloch, nepatí:
  • Zinok získavame z kovu, ktorý sa nazýva:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • So zlatom si môžeme pomýliť kov, ktorý sa nazýva:
  • Rudné minerály vznikli:
  • Medenou rudou je kov, ktorý nazývame:
  • Zlato sa v minulosti ťažilo v:
  • Pukliny v horninách, ktoré sú vyplnené rôznymi minerálmi, nazývame: