• Ku ktorej národnej literatúre zaraďujeme Alberta Moraviu?
  • Kto je autorom psychologickej drámy Smrť obchodného cestujúceho?
  • Osudy ktorej rodiny zobrazil František Hečko v románe Červené víno?
  • Autorom románu Námestie sv. Alžbety je
  • František Hečko v románe Červené víno
  • Ku ktorej národnej literatúre zaraďujeme Arthura Millera?
  • Román Námestie sv. Alžbety vypovedá o láske dvoch mladých ľudí
  • V ktorom meste sa odohráva dej románu Námestie sv. Alžbety?
  • V ktorej postave románu Červené víno nájdeme autobiografické črty Františka Hečka?
  • Ktorá z postáv nepatrí k postavám románu Námestie sv. Alžbety?