• Čo je bunkový cyklus buniek?
  • Ktorý proces nie je súčasťou bunkového cyklu?
  • Ako nazývame prípravnú fázu bunkového cyklu?
  • Z akých fáz sa skladá bunkový cyklus?
  • Ako inak nazývame G1-fázu bunkového cyklu?
  • Čo je kľúčovým procesom S-fázy?
  • Koľko precent bunkového cyklu tvorí G2-fáza?
  • Čo označuje pojem generačná doba bunky?
  • Čo je základný faktor dĺžky života bunky?
  • Ako nazývame látky, ktoré spomaľujú až zastavujú bunkové delenie?