• Ako inak nazývame meiotické delenie buniek?
  • Čím je charakteristické pre meiózu?
  • Pre ktoré bunky je typické meiotické delenie buniek?
  • Čo nie je typické pre prvú fázu meiotického delenia?
  • V ktorej fáze meiotického delenia buniek dochádza k redukcii počtu chromozómov na polovicu?
  • V ktorej fáze meiotického delenia buniek dochádza ku karyokynéze?
  • Čo nastáva po prvom meiotickom delení?
  • Ako nasledujú fázy meiotického delenia - homeotypického?
  • Čo je základný princíp meiotické delenia buniek?
  • Čo je výsledkom meiotické delenia buniek?