• Čo je výsledkom mitotického delenia buniek?
  • Koľko fáz má mitotické delenie?
  • Čo sa deje v profáze?
  • Čo sa deje v anafáze?
  • Ako sa nazýva súbor chromozómov v jadre?
  • Čo tvorí mitotický aparát?
  • Ako sa nazýva rozdelenie materskej bunky?
  • Ako sa nazýva nepriame delenie buniek?
  • Ako sa nazýva redukčné delenie jadra?
  • Ako sa nazýva priame delenie buniek?