• Čo je výsledkom reprodukcie buniek?
  • Ktoré tvrdenie nie je prvadivé?
  • Čo tvorí chormozóm?
  • Ako sa nazýva miesto prvotného zúženia chomozómu?
  • Ako sa nazýva súbor chromozómov v pohlavných bunkách?
  • Koľko chromozómov sa nachádza v pohlavných bunkách človeka?
  • Ako sa nazýva delenie pohlavných buniek?
  • Koľko chromozómov sa nachádza v telových bunkách človeka?
  • Ako sa nazýva delenie telových buniek?
  • Ktoré chromozómy nazývame tzv. heterologické hromozómy?