• Ktoré tvrdenie o rozmnožovaní je nepravdivé?
  • Akým spôsobom sa rozmnožuje Nezmar hnedý?
  • Čo je hermafrodit?
  • Ktorý živočích je hermafrodit?
  • Ako nazývame spynutie samčej a samičej pohlavnej bunky?
  • Ako nazývame samičie pohlavné bunky?
  • Akým pojmom označuje odlišnosť jedincov opačného pohlavia?
  • Pre ktoré živočíchy je charakteristické trenie?
  • Pre ktoré živočíchy je charakteristické vonkajšie oplodnenie?
  • Pre ktoré živočíchy je charakteristická gravidita?