• Ktorá z možností obsahuje jednoslabičné slovo?
  • Ktorá z možností neobsahuje jednoslabičné slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?