• Na ktorej konferencii prijali spojenci Deklaráciu o porážke Nemecka a prevzatí najvyššej moci v Nemecku vládami štyroch spojeneckých mocností?
  • Podľa ktorého amerického politika sa nazýva Program pre obnovu Európy z jari 1947?
  • Ktorý z týchto štátnikov bol v medzivojnovom období propagátorom myšlienky jednotnej Európy?
  • V ktorom roku vznikla Rada Európy?
  • Ktorá organizácia mala pseudonym Montánna únia?
  • Ktorý z týchto štátov nepatrí medzi zakladajúcich členov ESUO?
  • V ktorom roku boli podpísané tzv. Rímske zmluvy?
  • Ktorý z týchto štátov nebol v r. 1973 prijatý do EHS?
  • Aký je názov fondu, ktorý podporoval ekonomickú transformáciu a spoluprácu inštitúcií krajín Východného bloku?
  • V ktorom roku sa Slovensko stalo členom eurozóny?