• Ropu zaraďujeme k
  • Ropa je
  • Ropa má
  • Na základe hustoty rozlišujeme
  • Ropu s hustotou pod 0,85 g/cm3 označujeme ako
  • Ropu s hustotou nad 0,9 g/cm3 označujeme ako
  • Svetové zásoby k roku 2009 boli
  • Najvyššiu produkciu ropy v roku 2009
  • Roponosné (olejovité) bridlice používame
  • Najväčšie zásoby veľmi ťažkej ropy sa nachádzajú