• Najrozsiahlejším literárnym žánrom je:
  • Román-rieka je napr. dielo:
  • Dielo Ján Krištof napísal:
  • Medzi diela R. Rollanda nepatrí dielo:
  • Beethovenov život bol inšpiráciou pre dielo:
  • Hlavný hrdina románu Ján Krištof sa volá:
  • R. Rolland dostal Nobelovu cenu za dielo:
  • Nobelovu cenu dostal R. Rolland v roku:
  • Financie za Nobelovu cenu R. Rolland:
  • Román Ján Krištof má: