• Uveďte latinský názov roháča obyčajného
  • Uveďte priemernú dĺžku tela roháča občajného
  • Uveďte primernú dĺžku hryzadiel samčeka roháča občajného
  • Uveďte akú dobu priemerne trvá vývin lariev v prieznivých podmienkach
  • Uveďte akú dlhú dobu žije dospelý jedinec roháča obyčajného
  • Uveďte po akej dobe sa z kokónov liahnu dospelé jedince
  • Uveďte aké sfarbenie majú krovky roháča obyčajného
  • Uveďte aké sfarbenie majú hryzadlá roháča obyčajného
  • Samička znáša vajíčka
  • Uveďte správne tvrdenie