• Vyživovaciu povinnosť má
  • Vyživovacia povinnosť vzniká vtedy, keď
  • Pri výchove svojho dieťaťa si výchovné prostriedky rodičia volia
  • Rodič je zároveň
  • Ako sa nazýva na Slovensku úrad, ktorý sa zaoberá rodinou ?
  • V prípade, že dieťa bolo rodičom odobraté uprednostňuje sa jeho umiestnene
  • Určovanie otcovstva sa realizuje prostredníctvom
  • Rodič sa musí starať o zdravý vývoj dieťaťa a
  • Kto určuje zákonného zástupcu dieťaťa pri rozvode manželov?
  • Dieťa sa môže zúčastniť na rozhodovaní o rodinných záležitostiach vtedy keď dovŕši