• V nemčine existujú:
  • Aký rod majú geografické názvy bez člena?
  • Aký člen má v základnom tvare podstatné meno Auto?
  • Ktoré podstatné meno má dvojitý člen?
  • Das Auto steht in ...Garage.
  • Bez člena sa používa podstatné meno:
  • Dvojrodové podstatné meno Marzipan používa v základnom tvare členy:
  • Množné číslo podstatného mena der Gehalt (sl.: obsah) je:
  • Aký člen používajú jednotne všetky rody množného čísla?
  • Člen der a das používa v základnom tvare podstatné meno: