• V ktorej z možností sú uvedené len podstatné mená?
  • V ktorej z možností sú uvedené len podstatné mená?
  • V ktorej z možností sú uvedené podstatné mená v jednotnom čísle?
  • V ktorej z možností sú uvedené podstatné mená v množnom čísle?
  • V ktorej z možností sú uvedené podstatné mená v ženskom rode?
  • Označenie pre 3. pád je:
  • Označenie pre 6. pád je:
  • Označenie pre 1. pád je:
  • Označenie pre 4. pád je:
  • Ktorá z možností obsahuje podstatné mená v datíve: