• Časť nervovej sústavy, ktorá riadi kostrové svalstvo, voláme
  • Najstaršie oddiely, ktoré riadia motorickú činnosť z mozgu, sú uložené v
  • Najvyššou oblasťou, ktorá riadi motorickú činnosť človeka, je
  • Ak jednotlivé nervové vlákna vedú k motorickým neurónom v mieche bez prerušenia, hovoríme o
  • Z každej hemisféry vychádza/jú
  • Najvýznamnejším parasympatickým nervom je nerv
  • Najvyšším nervovým centrom autonómnej nervovej sústavy je
  • Rastúca červená škrvna, v strede blednúca a postupne miznúca je typická pre
  • Inkubačná doba kliešťovej encefalitídy je
  • Vyvolávateľom kliešťovej encefalitídy je