• Kto z týchto mysliteľov bol predchodcom reformácie?
  • Aké bolo pôvodné povolanie Martina Luthera?
  • V ktorom roku bolo prijaté Augsburské vyznanie viery?
  • Ktorá náuka bola typická pre hnutie anabaptistov?
  • V ktorej krajine pôsobil reformátor Ulrich Zwingli?
  • Ktorý reformátor sa preslávil učením o predestinácii?
  • Ako sa nazývali francúzski stúpenci reformácie?
  • Kto bol zakladateľom Tovarišstva Ježišovho?
  • Na ktorom koncile sa riešili otázky reformácie katolíckej cirkvi?
  • Ktorý panovník sa v snahe dosiahnuť rozvod vyhlásil za hlavu cirkvi v Anglicku?