• Rozsiahly porast suchomilných krovín v oblasti austrálskych suchých saván nazývame:
  • Najviac rozšíreným stromom v Austrálii je:
  • Medzi typické austrálske živočíchy nepatrí:
  • Najväčším austrálskym vtákom je:
  • Rastlinný alebo živočíšny druh, ktorý sa nachádza len na určitom území a nikde inde, sa nazýva:
  • Lesy sa vyskytujú len:
  • Najväčšie druhy eukalyptov dosahujú výšku:
  • Typickými austrálskymi cicavcami sú:
  • Scrub je územie, ktoré tvoria:
  • Husté tropické dažďové pralesy sa rozprestierajú na: