• Telo najjednoduchších suchozemských rastlín, prezývaných stielkaté rastliny, tvorí:
  • Medzi vegetatívne orgány patrí:
  • Úloha koreňa, rastlinného orgánu, ktorý sa nachádza spravidla pod zemou, je:
  • Aký je základný rozdiel medzi jednoduchými a zloženými listami?
  • Ktorá výpoveď týkajúca sa kvetu je správna.
  • Pri borovicorastoch sa vajíčko ako celok po oplodnení premieňa na:
  • Ktorý z výrokov o mäsožravých rastlinách je pravdivý?
  • Ktoré tvrdenie o fotosyntéze je nepravdivé?
  • Dýchanie rastlín sa cudzím pojmom nazýva:
  • V rastlinnej ríši sa rozlišujú dva základné spôsoby rozmnožovania, a to: