• Ako sa nazýva veda zaoberaujúca sa štúdiom pletív?
  • Ako vznikajú pletivá?
  • Ktoré pletivá sa nachádzajú v rastových vrcholoch?
  • Ktoré meristémy sa delia len za určitých podmienok?
  • Ktoré meristémy vznikajú už z diferencovaných buniek?
  • Ako nazývame pletivá ktoré sa viac nedelia?
  • Ako nazývame pletivo tvorené tenkostennými bunkami?
  • Ako nazývame pletivo bunkami s nerovnomerne zhrubnutou bunkovou stenou?
  • Ako nazývame pletivo bunkami s rovnomerne zhrubnutou bunkovou stenou?
  • Ako nazývame pletivo, ktoré sa nachádza v cievnych zväzkoch?