• Ktoré tvrdenie o pletivách je nesprávne?
  • Ako sa nazýva veda zaoberaujúca sa štúdiom pletív?
  • Ako vznikajú pletivá?
  • Ako nazývame pletivá ktoré zabezpečujú reguláciu vody a výdaj látok?
  • Čo sa nenachádza v pokožke rastlín?
  • Ako nazývame dvojice buniek obličkovitého ktoré zabezpečujú dýchanie?
  • Ako nazývame viacbunkové výrastky s rôznou funkciou?
  • Čo zabezpečuje transpiračný prúd?
  • Ako nazývame cievny zväzok tvorený jednou drevnou a dvoma lykovými časťami v čeľadi tekvicovité?
  • Čo nepatrí medzi základné pletivá?