• V Európe prevažuje rasa:
  • Skupina ľudí, ktorých spájajú podobnosti vzhľadu, sa nazýva:
  • Najpočetnejším národom sú:
  • Mongoloidná rasa je rasa:
  • Najrozšírenejším náboženstvom na svete je:
  • Negroidná rasa prevažuje :
  • Základom islamského náboženstva je viera :
  • Historicky vzniknutá pospolitosť ľudí, ktorých spája jazyk, pôvod, kultúra a územie, sa nazýva:
  • Časť národa žijúceho mimo územia štátu, v ktorom žije väčšina ich národa, sa nazýva:
  • Najrozšírenejším jazykom je: