• Ako sa volal dokument, ktorý zabezpečoval v Habsburskej ríši nástupníctvo po praslici?
  • Kto nebol poradcom Márie Terézie
  • Ktorý z týchto panovníkov zakázal vynášať rozsudky nad čarodejnicami?
  • Čo upravoval tzv. Tereziánsky urbár?
  • Ako sa volal jednotný školský poriadok zavedený Máriou Teréziou v roku 1777?
  • V ktorom roku sa stal Jozef II. Spoluvládcom Márie Terézie?
  • Ktorým nekatolíckym cirkvám dal náboženskú slobodu Tolerančný patent?
  • V ktorom roku bolo v Uhorsku zrušené nevoľníctvo?
  • Prečo nazývali uhorské stavy Jozefa II. Klobúkový kráľ?
  • Ktoré dve reformy prežili Jozefa II.?