• Správne preložte: il settentrione
  • Správne preložte: il meridione
  • Správne preložte: l\'occidente
  • Správne preložte: l\'oriente
  • Správne preložte: V južnom Taliansku
  • Správne preložte: Na západ od Bratislavy
  • V ktorom prípade je člen použitý správne?
  • Pri zemepisných názvoch použijeme člen, ak ide o názvy:
  • Správne preložte: Dejiny moderného Talianska
  • V ktorom prípade je predložka použitá v správnom tvare?