• Publicistický štýl je:
  • Medzi základné znaky publicistického štýlu nepatrí:
  • Ktorá z možností sa netýka publicistického štýlu?
  • Publicistický štýl realizujeme:
  • Funkciou publicistického štýlu je:
  • Typickými jazykovými prostriedkami publicistického štýlu sú:
  • V publicistickom štýle sa uplatňuje najmä:
  • Medzi slohové útvary publicistického štýlu nepatrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Publicistický štýl inak nazývame: